อัตราค่าโฆษณา
ลิ้งค์ข้อความ

ราคา 100 บาท : 30 วัน

บัตรเงินสดทรูมันนี่
ราคา 50 บาท : 12 วัน
ราคา 90 บาท : 23 วัน
ราคา 150 บาท : 39 วัน
ราคา 300 บาท : 77 วัน
ราคา 500 บาท : 128 วัน
ราคา 1000 บาท : 256 วัน

ลงโฆษณา

ป้าย 120×120 Px.

ราคา 150 บาท : 30 วัน

บัตรเงินสดทรูมันนี่
ราคา 50 บาท : 8 วัน
ราคา 90 บาท : 15 วัน
ราคา 150 บาท : 26 วัน
ราคา 300 บาท : 52 วัน
ราคา 500 บาท : 86 วัน
ราคา 1000 บาท : 171 วัน

ลงโฆษณา

ป้าย 468×60 Px.

ราคา 180 บาท : 30 วัน

บัตรเงินสดทรูมันนี่
ราคา 50 บาท : 7 วัน
ราคา 90 บาท : 12 วัน
ราคา 150 บาท : 22 วัน
ราคา 300 บาท : 43 วัน
ราคา 500 บาท : 71 วัน
ราคา 1000 บาท : 142 วัน

ลงโฆษณา

ปักหมุดกระทู้

ราคา 50 บาท : 30 วัน

บัตรเงินสดทรูมันนี่
ราคา 50 บาท : 25 วัน
ราคา 90 บาท : 45 วัน
ราคา 150 บาท : 77 วัน
ราคา 300 บาท : 153 วัน
ราคา 500 บาท : 255 วัน
ราคา 1000 บาท : 510 วัน

ลงโฆษณา